|  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  

Gaffeltassar - 27mm längre framgaffel / KTM 65