|  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  

Kolvbultsclipstång | "kan inte bli enklare"