|  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  

Förlängd sving | KTM 50